• 22 ARA 16
    • 0

    Ayak önünden tendon transferi (Tibialis anterior tendon transferi)

    Doğuştan çarpık ayak hastalığının bir sonucu olarak  yada aşırı kas kaşımasına bağlı olaral ayakta içe dönüklük ve dışa basma meydana gelir. Çocuk ortopedistinin değerlendirmesi sonucu tibialis anteior tendonun bir kısmının ayak önündeki yeri değiştirilir.

    Ameliyat sonrası çocuk ortopedistinin kararına göre alçı uygulanır.  (6-8 Hafta) sonrasında 6 hafta yardımcı cihazlar yardımı ile hastanın kas transferi yapılan bölgenin korunması gerekmektedir. Ameliyat öncesinde yürüme kabiliyetine sahip hastalar ameliyat sonrasında destek ile yürüyebilir.

    Alçı  ya da brace sonrasında elin dolaşımı kontrol edilir, aile şişme morarma, aşırı huzursuzluk gibi durumlarda alçıyı sökerek doktoruna başvurması husunda uyarılır. Taburculuk sonrası reçete edilen ilaçları kullanması ve ameliyat sonrası 10. ve 21. günlerde poliklinik kontrollerine gelmesi gerekir.