• 22 ARA 16
  • 0
  Boy kısalığı nasıl tedavi edilir?

  Boy kısalığı nasıl tedavi edilir?

  Ailelerin pediatrik ortopedi doktoruna en sık sordukları sorulardan biri “çocuğunun boy uzamasının normal sınırlarda olup olmadığı ve erişkin dönemde boy uzunluğunun ne kadar olacağıdır” bu soruları cevaplamak için çocuğu normal gelişimini bir süre izlemek ve formüller kullanmak gerekmektedir. Bu formüller yardımı ile çocuğun boy uzama hızı ve erişkin dönemdeki boyu yaklaşık olarak belirlenebilir.

  Boy kısalığı” cinsiyete, toplumlara ve kişilere göre değişebilen bir kavramdır. Şöyle ki, 170 cm bayanlarda uzun, erkeklerde kısa boy olarak kabul edilebilir; İskandinav ülkeleri için kısa, Çin’de ise uzun boylu diyebiliriz ve de aynı boylarda iki insandan biri kendini uzun kabul ederken diğeri kısa olduğunu düşünebilir.

  Peki, boy kısalığını biz nasıl tanımlıyoruz?  Boyu normal toplum ortalamasının altında olan ve aynı zamanda kendisini kısa kabul eden kişi kısa boyludur. Ülkemiz ortalamalarına göre kısalık için bayanlarda 150 cm erkeklerde 170 cm ve altı kısa olarak kabul edilebilir.

  Cücelik olarak ifade ettiğimiz durum is 200’den fazla nedene bağlı olarak oluşan kalıtsal bir durumdur. Genellikle anne ya da baba normal boya sahip olmakta ve genetik bozukluk ilk kez çocuklarında görülebilmektedir. Boy uzunluğu 100 ile 140 cm arasında değişir ve çeşitli problemler boy kısalığına eşlik eder. Bu problemler; omurga eğrilikleri, kol ve bacaklardaki eğrilikler, eklemlerde hareket kısıtlılıkları ve iç organlarda meydana gelen problemlerdir. Tedavi planlanırken bu problemler göz önünde bulundurulmalıdır.

  Tedaviyi iki grupda incelemek doğru olacak; birinci grup hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için olması gereken tedaviler, ikinci kısım ise kozmetik cerrahilerdir. Birinci grup, özellikle omurgada meydana gelen sinir sıkışmaları, boyun kemiklerinde stabilite kaybına bağlı problemler ve eklemlerdeki sorunlara bağlı yürüme güçlüklerini içerir.

  Boy kısalığında kozmetik tedavi, boy uzatılması ve beraberindeki kemik eğriliklerinin düzeltilmesidir.  Bu tedaviye aile ile birlikte karar verilmelidir. Çünkü cerrahi tedaviler çocuk erişkin yaşa gelinceye kadar devam edecektir ve beraberinde sorunlar olabilecektir.  Biz pediatrik ortopedi doktoru olarak aileye çocuğu bekleyen ameliyatları ve yapılacak operasyonlardan sonra gelişebilecek sorunları tüm açıklığı ile anlatmaktayız. Burada karar ailenin beklentilerini karşılamaktan çok, çocuk adına en iyiyi seçmek için olacaktır.

  Bizim doktor olarak hedefimiz, çocuk erişkin yaşa geldiğinde  150 cm boy  uzunluğuna sahip olmasını sağlamaktır. Bu amaçla tedavi okul öncesi (6 yaş) dönemde başlar. Bilgisayar animasyonları kullanılarak boy uzaması sonucunda vücudun alacağı şekil aileye sunulabilir. Tedavi doktorun tercihine göre değişmekle birlikte önce her iki uyluk kemiğinden cihazlar yardımı ile yaklaşık 10 cm uzatma yapılır. Böylece çocuklar yaşıtları ile aynı boy uzunluğu ile okula başlar. 2 yıl sonra her iki kaval kemiğinden benzer cihazlar yardımı ile yaklaşık 10 cm uzatma uygulanır. Eğer uzatma işlemine devam edilecekse 2 yıl beklenerek tekrar uyluk ve kaval kemiğinden uzatma uygulanmaktadır. Bu uzatma işlemlerinden sonra genellikle kollar kısa kalmakta ve estetik olarak bozukluk yaratmaktadır. Bu dönemin sonunda ya da birinci uzatma döneminden sonra kollara da uzatma yapabilmekteyiz.

  Aileyi bu dönemde bekleyen zorluklar, ağrı ve eklemlerde meydana gelecek hareket azalmalarıdır.  İyi rehabilitasyon boy uzatmanın olmazsa olmazıdır ve tedavideki başarıyı etkileyen en önemli unsurdur. Diz ve ayak bilek hareketleri uzatma süresince korunmalıdır ve çocuklar teşvik edilmelidir. Toplam tedavi süresi her 1 cm uzatma için yaklaşık 1 aydır. Dolayısıyla her 10 cm uzatma için yaklaşık 10 aylık tedavi süresi gerekmektedir. Bu süreyi azaltmak için kemik içerisinden uzatma yapabilen çiviler uygulayabilmekteyiz.

  Ülkemizde yeterli şehirleşme altyapısının olmaması kısa boylu insanlarımızı günlük yaşamını çok zorlaştırmaktadır. Yüksek kaldırımlar, telefon kulübeleri, otobüslere iniş ve binişlerdeki güçlükler, otobüs koltuklarının yüksek olması, evlerde klozete oturma ve kapı kollarına yetişmedeki zorluklar bu zorlukların bazılarıdır.

  İlkokula giden bir hastamın boy uzatmasından sonra sınıfın kapısını kendisinin açabilir hale gelmesinin ne kadar büyük sevinç kaynağı olabileceğini gördüm ve bizim için küçük değişimle bu insanlar için büyük olabilir.

  Bütün iyi ve kötü sonuçlarına rağmen boy uzatması seçilmiş uygun hastalarda uygulamalıyız ve çevresel faktörleri bu kişilere uygun hale getirmeye çalışmalıyız.

  Boy kısalığı olan çocuklara ;

  • Yaşına göre davranmalıyız boyuna göre değil
  • Çocuklarınızı şartlara alıştırmak için çaba gösterin
  • Sizin kendi beklentilerinizi değil çocuğunuzun beklentilerini ön planda tutun
  • Normal okula gitmesi için cesaretlendirin ve öğretmeni ile konuşun
  • Spor yapması için cesaretlendirin
  • Sosyal organizasyonlarda yer almasını sağlayın
  • Ve hiçbir zaman unutmayın küçük insanlar büyük yaşar