• 22 ARA 16
  • 0
  Boy Uzatma Ameliyatı

  Boy Uzatma Ameliyatı

  Günümüzde boy uzatması ve bu işlem ile ilgili ayrıntılar sıkça sorulur hale gelmiştir. Bu konuya ilgi duyan kişiler özellikle ameliyat şekli, sonrasında olabilecek sorunlar ve maddi konuları merak etmektedirler. İnternet aracılığıyla bana sorulan soruları buradan özetlemeye ve bu konuda tüm dünyadaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

  Buradaki amacım sizi biraz da olsa bilgi kirliliğinden kurtarmaktır.

   

  Öncelikle klasik yöntemleri ve uzun yıllardır kullanılan cihazları kısaca hatırlatarak başlamak istiyorum. İlizarov yöntemi boy uzatmada bir devrim olarak kabul edilmektedir.  Yapılan çalışmalarla boy uzatmasında İlizarov tarafından geliştirilen halka sistemlerin kullanımı bir çok avantaj sunmaktadır. Bu yöntemi uzun yıllardır kullanmaktayım ve halen seçilmiş olgularda kullanmaya devam ediyorum.  Ancak iki sorunu sıklıkla yaşıyorum.  Birincisi sistemde kullanılan teller nedeniyle hasta konforunun düşük olması; ikincisi ise bu estetik boy uzatması yaptığım hastalarda yara izlerinin biraz fazlaca kalmasıdır.

  Şekil 1. Klasik uzatma yöntemleri.

  Bu sorunları çözmek amacıyla bacağın tek tarafında olan sistemler tercih ediyorum. Bu cihazlar çok çeşitli şekillerde olabilir ancak hepsinde temel felsefe aynıdır. Gerek internet ortamında gerekse hastalardan sıklıkla yeni sistemlerin geliştirildiğini ve çeşitli doktorlar tarafından dünyadaki en iyi sistem olduğu şeklinde yorumlar duyuyorum ki bunlar biraz spekülatif  yorumlardır. Sıklıkla benim karşılaştığım cihazlar, temelde olan sistemin biraz değiştirilmesi ile oluşturulan cihazlardır. Bu ameliyatı olacak kişilerin uygulanacak sistemden çok uygulayacak hekimin bu cihaz ile ilgili deneyimine dikkat etmesinde yarar olacağını düşünüyorum.  Sonuçta tek taraflı sistemler konforu artırmasına rağmen vücut dışında olduğu için hasta konforu tam olarak sağlanamamıştır.

  Hasta konforunu artırmak için hem dışarıdan hem de içeriden sitemler kombine olarak kullanılabilir. Uzun yıllardır bu yöntemi özellikle estetik amaçlı uzatma yapılacak hastalarıma önermekteyim. Avantajları;

  • Tedavi süresini kısaltması. Örneğin normal 5 cm uzatmada dışarıdan olan cihazların 5-8 ay vücutta kalması gerekir. Kombine sitemlerde bu süre iki aya inmektedir.
  • İki taraflı uzatma yapılabilir ve böylece tedavi erken sonlandırılmak istendiğinde bacak uzunluk eşitsizliği olmadan bu işlem yapılabilir.
  • Özellikle çocuklarda uzatma ve sonrasında erken plaklama tedavi süresini kısaltarak okula dönüşü kolaylaştırmaktadır.
  • Ekonomik olarak sadece dışarıdan kullanılan sistemlere göre pahalı olmasına rağmen, biraz sonra anlatacağım motorize çivi yöntemlerine göre daha ekonomiktir.

  Dezavantajları ise; dışarıdan olan sistemlere göre ameliyat süresi daha uzundur. Cerrahın tecrübesi önemlidir ve teknik olarak uygulamak daha zordur. Son olarak da enfeksiyon riski sadece dışarıdan uygulanan sistemlere göre daha yüksektir.

  Şekil 2: Çivi üzerinden uzatma

  Teknolojik gelişmelerle birlikte dışarıdan kullanılan sistemleri tamamen ortadan kaldıran ve uzayabilen kemik içi çiviler geliştirildi. Burada en önemli avantaj estetik olarak yara izinin çok az olması ve hastanın konforudur. Özellikle bir an önce işine dönmek isteyen hastalarımıza bu yöntemi önermekteyiz. Ancak internet üzerinden bilgi alan hastalarımız bu yöntemi ‘kemiğe bir çivi konuyor ve bacak kolayca uzuyor’ gibi algılıyor. Bu yöntemde diğerleri gibi kemiğin çatlatılması ve hergün biraz açılması prensibi ile çalışmaktadır. Dolayısıyla cerrahi sonrası ağrılar diğer yöntemlere benzer. Ancak bu yöntemle hasta daha rahat hareket edebilir ve hareket kazanılması diğer yöntemlere göre daha kısadır.

  Şekil 3. Motorize çivi  (Fitbone)ve ISKD ile uzatma.

  Kendisi uzayabilen çiviler ile yapılan tedaviler ile ilgili olarak hastalarımla paylaştığım bazı sorunları şöyle vurgulayabilirim.

  1- Bu sistemler çok hassas olduğu için ameliyat sonrası kemik iyileşmesi elde edilinceye kadar ağırlık verilememektedir.  Bu nedenle iki taraflı ameliyat önerilmemektedir. Önce bir taraf uzatılmalı ve sonra diğer taraf uzatılmalıdır. Bu durum tedavinin uzamasına ve bir süre hastaların bacak uzunluğunda eşitsizliğe yol açmaktadır. Tedaviye başlamadan çok net konuşulmalıdır.

  2- İkinci paylaşılması gereken konu maddi imkanlardır. Sadece 8 cm kadar bir uzatma isteniyorsa sadece uyluk ya da kaval kemiğinden yapılabilir. Bu durumda önce bir tarafa sonra diğer taraf olmak üzere  toplam iki ameliyat ve iki uzayabilen çivi kullanılacaktır. Uzatma miktarı 10 cm ve üzerinde ise hem kaval kemiği hem de uyluk kemiğinden aynı anda uzatma yapılacak ve bu operasyon daha sonra diğer bacak için uygulanacaktır. Burada bize 4 adet çivi gerekecektir.  Kaçınılmaz olarak pahalı olan bu çivilerin 4 adet kullanılması maliyeti artıracaktır. Lütfen bu konuyu hekiminiz ile konuşunuz.

  Bu yöntemleri kullanmak için kemik çapının ve uzunluğunun uygun olması gerekmektedir. Bu durumda hasta maddi olarak hazır olmasına rağmen başka yöntemleri tercih etmek zorunda kalabiliyoruz.

  Sonuç olarak teknoloji ve yöntemler gelişmekte ve hatalarımız için daha tercih edilebilir hale gelmektedir. Ancak boy uzatması kolay, hemen yapılabilir ve risksiz bir yöntem değildir. Bu operasyonu düşünenler doktoru ile olabilecek her türlü zorlukları konuşmalıdır.  Ben kişisel olarak estetik boy uzatmalarında olabilecek her türlü sorunu paylaşarak kişileri ameliyattan vazgeçirmeye çalışırım. Bence bu ameliyatı olacak kişi tüm zorlukları bilmeli ve tedavinin uzun süren zorluklarına göğüs gerebilecek bir kişi olmalıdır.

  Herkese bol şans