• 22 ARA 16
  • 0
  Çarpık Ayak Hastalığı / Pes Ekinovarus

  Çarpık Ayak Hastalığı / Pes Ekinovarus

  Doğuştan çarpık ayak, yapılan araştırmalarda her bin doğumda bir gözlemlenmiştir. Bu rakamlar, ülkemizde de her yıl yaklaşık binbeşyüz çarpık ayaklığı çocuğun doğduğunu ortaya çıkarmaktadır. Doğuştan çarpık ayak hastalığında erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Çocuğunuzun tedavisi geciktiğinde, bu hastalık kalıcı sakatlıklara veya uzun ameliyat süreçlerine sebep olabilir. Düzenli muayene ve tedavi sonrasında ise, hastalığın tamamen düzeldiği pek çok vakada gözlemlenmiştir.

  Çarpık Ayak Hastalığının Nedenleri

  Doğuştan çarpık ayak hastalığında bebeğin ayakları içe doğru dönüktür. Hastaların büyük çoğunluğunda doğumsal olarak görülen bu durum ailesel de olabilmektedir. Sebebi tam olarak bilinmemekle beraber anne karnındaki pozisyonun ayakların içeri doğru dönmesinde etkilidir. Doğum sonrasında bebeklerin ayağı içe dönüktür ve ayak tabanı yukarı doğru bakar. Bu durum bebeklerini büyük bir sabırsızlıkla bekleyen ailelerde korkuya neden olur. Ancak bu durumun basit tekniklerle düzeltilebileceğini aileye anlatmak ve önceki hastaların resimlerini göstermek onları rahatlatabilir.

  Tanı ve Tedavi Yöntemleri

  Doğuştan çarpık ayak tanısı olan her bebeğin kalça muayenesinin gecikmeden yapılması ve ultrasonografi ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü, bu bebeklere kalça çıkığı olma olasılığı yüksektir. Doğum sonrasında yapılacak bir muayene ile tanısı konabilen pes ekinovarusun erken dönemlerde teşhisini takiben tedavisi genellikle bir dizi alçılama ile uygulanan “Ponseti” yöntemidir. Tanıda gecikme kesinlikle olmamalıdır. Bebek doğar doğmaz tedavisine başlanmalıdır. Geç kalınmış ya da daha ağır vakalarda ayakların normal pozisyonuna getirilmesi bir dizi ameliyat ile mümkün olabilmektedir. Günümüzde oldukça azalmış olmasına karşın tedavi edilmemiş pes ekinovarus ciddi bir sakatlık sebebidir.

  Tedavi Süreci

  Çocuk ortopedistinin denetiminde uygulanan tedavi ile tamamen normal bir ayak elde edilebilir. Ayak tabanı tam olarak yere basar, normal ayakkabı giyer ve çoğu zaman ayaktan bir tedavi gördüğü dahi ayırt edilemeyebilir. Tek taraflı olgularda problemli ayak diğerinden 1 numara küçük kalabilir, baldır kaslarında 1-2 cm. kadar kalınlık farkı olabilir. Çocuk ortopedistine geç başvuran (1 yaş ve üzeri ) hastalarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Bu tedaviler genellikle kas uzatmaları ve ayağın şeklinin düzeltilmesini içeririler. Daha önce başarısız tedavi edilen bebeklerde ya da 4 yaş ve üzerinde başvuran bebeklerde yumuşak doku uzatmalarına kemik ameliyatları da eklenmektedir ve yaşın büyümesi ile ameliyatın zorluğuda artmaktadır. Çocuğunuzda çarpık ayak veya benzeri bir hastalık ihtimalinde karşın, erken tanı ve tedavi sürecini başlatmak adına ortopedik muayenelerinin düzenli yapılmasını önermekteyiz.