• 22 ARA 16
  • 0

  Doğumsal kol felci

  Doğumsal kol felci,  ele giden sinirlerin doğum da yaralanmasına bağlı olarak görülen felç durumudur. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte doğum sırasında kola giden sinirlerin aşırı gerilmesine ve bebeğin anne karnındaki pozisyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir.

  Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 1-5 dir. Özellikle 40 yaş üzeri doğum yapan ve travma öyküsü olan annelerin bebeklerinde daha sık görülmektedir.

  Etkilenen kolun normal tarafa göre daha az hareketli olması ailenin ve hekimin dikkatini çeker.   Bu aşamada bebeğin muayenesi yapılarak etkilenen sinirlerin durumu değerlendirilir.  Bu değerlendirme ailenin bilgilendirilmesi ve tedavinin planlanması için çok önemlidir.

  Tedavinin her aşamasında ailenin desteğine ve yakın ilgisine ihtiyaç vardır. Doğum sonrasında egzersiz programına hemen başlanır ve deformitelerin ilerlemesini engellemek için atellemeler yapılır. Egzersiz programının uzun süreceği ve sonuç almak için uzun süreli bir tedaviye başlandığı aileye anlatılmalıdır. Tedavide temel amaç, eklem hareketlerinin korunması, omuz çıkılarının engellenmesi ve elin fonksiyonel kapasitesinin artırılmasıdır.

  Mikrocerrahi tekniklerinin gelişmesi ile birlikte cerrahi tedaviler daha çok uygulanır olmuştur.   Bu amaçla doğum sonrası dönemden başlayarak erken sinir ameliyatları ile iyileşme hızlandırılmaya çalışılmaktadır.

  Cerrahi zamanlama için sinir tutulumun derecesi ve takiplerde sinir iyileşme hızı önemlidir. Tüm sinirlerde yaralanma varsa ilk 3 ay içerisinde, bir yada daha fazla kas grubunda düzelme yok ise 3-6 ay arasında ve kas gurupları 6. ayda halen hiç düzelme göstermiyorsa cerrahi müdahale uygulanmaktadır.  Geç dönemde sinir ameliyatlarından çok kaslara yönelik girişimler ile el ve kolun kullanım kapasitesi artırılmaya çalışılır.

  Sonuç olarak erken dönemde başlayan egzersiz programları ile oluşabilecek eklem sorunlarını önlemek ve çocukların ellerini daha rahat kullanmasını sağlamak mümkündür. Bu amaçla aileler bilinçlendirilmeli ve tedaviye dahil edilmelidir.